30 Σεπ 2009

Δελτίο Τύπου Καταγγελία για υπηρεσιακές μεταβολές παρά την προκήρυξη των εκλογών 8.9.2009

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την έκδοση εκατοντάδων πράξεων για μετατάξεις, κρίσεις, διευθετήσεις πελατειακής μορφής, παρά την προκήρυξη των εκλογών.

Αυτές οι διοικητικές και υπηρεσιακές πράξεις είναι μόνο ένα, από τα πολλά, δείγματα για: το τι φταίει και πως δημιουργείται η αντιπαραγωγική πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης ή πως εννοείται, εφαρμόζεται το «νοικοκύρεμα και η ορθολογικότητα».

Παραβιάζεται ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και εγείρονται σοβαρά πολιτικά ζητήματα ισοτιμίας και δεοντολογίας στη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις θέσεις μερικής απασχόλησης στους Δήμους

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιδότηση 7.413 θέσεων μερικής απασχόλησης σε 623 Δήμους δεν δίνει λύσεις στο οξύ πρόβλημα της ανεργίας κι ούτε δίνουν λύση στη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους προς όφελος του πολίτη.

Οι νέες θέσεις που εξαγγέλθηκαν έρχονται να προστεθούν στις 20.000 προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ μέσω του ΟΑΕΔ, που θα πραγματοποιηθούν χωρίς καμία διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, και υπηρετούν προεκλογικές σκοπιμότητες της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση μετά τη θεσμοθέτηση της υπηρεσιακής εξέλιξης των συμβασιούχων στο Δημόσιο αντί τη μονιμοποίηση όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες έρχεται τώρα να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και να καταστήσει τη μερική απασχόληση μόνιμη.

Η συνεχώς αυξανόμενη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την προβληματική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων και δημιουργεί νέες στρατιές ομήρων σε πελατειακές πολιτικές.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την πολιτική και να καλύψει άμεσα τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πραγματοποίηση σύσκεψης για θέματα υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – 2.9.2009 – σύσκεψη, για τα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα οξυμμένα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και ιδιαίτερα το μεγάλο έλλειμμα του ΟΠΑΔ που το 2009 θα ξεπεράσει το 1 δις , η περικοπή των ιατρικών πράξεων, η έλλειψη προσωπικού στον ΟΠΑΔ, τα προβλήματα που συνδέονται με τη λήξη της θητείας της Διοίκησης του Οργανισμού κλπ.

Ταυτόχρονα αναδείχτηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ένταξη του ΤΥΔΚΥ στον ΟΠΑΔ.

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ καθώς και των εργαζομένων στα Ταμεία.

Από τη σύσκεψη αποφασίστηκε να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση του ΟΠΑΔ και την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης.

Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην επόμενη συνεδρίαση θα συγκεκριμενοποιήσει τις αγωνιστικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 15/9/2009 με πρώτο κύκλο έως την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και δεύτερο μέχρι την οριστικοποίηση και ψήφισή του.