21 Μαρ 2011

Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Σχολικών μονάδων, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ αρνητικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή συγχωνεύονται ή καταργούνται 410 σχολικές μονάδες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σύνολο 3185. (1895 Γυμνάσια και 1290 γενικά Λύκεια) δηλ. το 13% των σχολείων και 1523 μονάδες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά την εκτίμησή μας, οι αναπόφευκτα αρνητικές συνέπειες αυτής της απόφασης θα είναι, ιδιαίτερα η ενίσχυση της τάσης για εγκατάλειψη του σχολείου, η ένταση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας, η δημιουργία πολυπληθών και απρόσωπων σχολικών μονάδων, η ενίσχυση περιστατικών μαθητικής παραβατικότητας, η αύξηση της εσωτερικής μετανάστευσης, οι μεγαλύτερες δυσκολίες επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και αρνητικές συνέπειες για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η αντίληψη και τακτική να αντιμετωπίζεται ο χώρος της παιδείας με οικονομικά κριτήρια (εξοικονόμηση πόρων), με κανένα τρόπο δεν συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της.

Αντιθέτως, οι καταργήσεις και συνενώσεις σχολείων, εντάσσονται στο πλαίσιο ανατροπών που προωθούνται, τόσο στο περιεχόμενο σπουδών και στη δομή και λειτουργία του σχολείου, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι αρνητικές ανατροπές στοχεύουν, κατά τη γνώμη μας, στην κατεύθυνση ενός ιδιωτικοποιημένου, εν πολλοίς, πειθαρχημένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά, ότι το κλείσιμο σχολείων, η δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, η εγκατάλειψη θεσμών αντισταθμικής εκπαίδευσης (της ενισχυτικής διδασκαλίας και της Π.Δ.Σ.), το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με το πάγωμα, κατά 20%, των διορισμών των εκπαιδευτικών, μέσα στην επόμενη τριετία, θα έχει ως συνέπεια την εργασιακή αβεβαιότητα και την αδιοριστία χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Αξιώνουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας να επανεξετάσει το όλο θέμα. Οι όποιες συνενώσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων να γίνουν με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια, για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας, μετά από διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών και αφού ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης των παιδιών του λαού μας.

Η Ε.Ε. καλεί τα Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και όλους τους συναδέλφους, να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την ανατροπή της πολιτικής που υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η ευρύτερη δυνατή κινητοποίηση και αντίσταση της κοινωνίας στις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις περικοπές στην παιδεία, στο πλαίσιο εφαρμογής των επιταγών του μνημονίου, δεν είναι «μάχη οπισθοφυλακής», ούτε υπεράσπιση «κεκτημένων».

ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ για μια εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη, στην πρόοδο και την ευημερία του λαού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου